Tổng hợp bộ cài office 2003 - 2019 của microsoft

Bộ cài office của microsoft dành cho các bạn cần.
 
(Hãy bình luận để báo fix nếu link lỗi, sharepoint hay bị chặn link file có bản quyền)
 
File cài đặt
 
Version Office Link Checksum
Office Professional 2003 Download MD5: 2E738168E07793327B4889B1FE6CF5CE
    SHA1: 2A556D05A5AAD6FD74E886EA10AB671ACDBDDE69
    CRC32: 8D061B62
     
     
Office ProPlus 2007 with SP3 (tự nhận bản quyền) Download MD5: 316785E11F41E1791B6EF5B8F70353CD
    SHA1: 0416A8B0059392FD4598149A9FA92132C1C8F82F
    CRC32: B8182A41
     
     
Office Enterprise 2007 with SP3 (tự nhận bản quyền) Download MD5: 5217346C0843D69CB082AF94EF8020F9
    SHA1: 537094C2233A9CBCA3AF73D73FF439AA2DD344A9
    CRC32: 4D4C5906
     
     
Office 2010 Standard VL SP1 32-bit MD5: CE0078D4338CDF61C57272B09A107F47
    SHA1: 47FA3AA779BC2AB58D95227B54BE581292E4A5EA
    CRC32: 4F37C95B
     
     
  64-bit MD5: 5500AFC5DFA89198E5FCA45838DC1CE2
    SHA1: 30D18F583800709F2C5EF91051B15C08C55C9552
    CRC32: B2DAD31A
     
     
Office 2010 ProPlus VL 32-bit MD5: A53962F4A5D16F36D03CA5D04633EEEC
    SHA1: 235E8CB6E9AFBADCAF0DC8B1792D468DE554ABC7
    CRC32: E621F6BC
     
     
  64-bit MD5: 5B84D8056C8A5F9F76D56B9699A6E93B
    SHA1: 71B87AA1687DFB06CF78B39F9983460AE6A6A171
    CRC32: D20A49E0
     
     
Office ProPlus 2010 SP1 Retail 32-bit MD5: BD8E25B66F9FEDC6FF47D069344177C7
    SHA1: 6559A0C97C41C1247F27B7B8572C38694F678B5D
    CRC32: F3796A04
     
     
  64-bit MD5: 3E6858AE511752B4B9103B7DFC8B47D7
    SHA1: 9AC454A4DEB0456A3766A8DCC051316C6D6E1F19
    CRC32: D8376137
     
     
Office 2013 ProPlus VL 32-bit MD5: 12AC4E13E69A40488C879D5330ECA506
    SHA1: D4D7FFD3DFFEF0A3C08748E400E0890A7A730888
    CRC32: 8D5111FC
     
     
  64-bit MD5: 2E477F96E717AE57C6DAFDB3E59C3E74
    SHA1: AB2C2D525D63A72E0A2DC66EFDCEA0F824F02CFF
    CRC32: D0807468
     
     
Office 2013 ProPlus SP1 Retail 32-bit MD5: 5077CA23B4C058DBB1454EF84CAA4F49
    SHA1: 2E8218DAC87D784C18B7A16D7D4F6B44A37E574A
    CRC32: 9AC6E461
     
     
  64-bit MD5: 4C3FE8D2F55C991510C92AE82D028E5C
    SHA1: 45279C0EC7C75F82980F1D63BD05650D17264A4F
    CRC32: CD901D73
     
     
Office 2016 ProPlus VL 32-bit MD5: DF4AA73040A9E9019BF9936635C8D841
    SHA1: DC0C0DCE5C6695A6248ECCC1E1A44BB066E01280
    CRC32: 34944654
     
     
  64-bit MD5: 7955AF405021B1FFD93F3BD837DE5D7B
    SHA1: CFBDBF902F26A78F68BB5F91A37E6CDAC2252429
    CRC32: 2BF08C5A
     
     
Visio Pro 2016 VL 32-bit MD5: DE424494CD3753E8E6E9EE75E99A578B
    SHA1: 28B0518210F1942EB57AA6DDC6EEABEBC548558A
    CRC32: 9A3DE088
     
     
  64-bit MD5: 97DF3AB4AF056FD0E1AD6C7748872B4A
    SHA1: D44808089415CD8883A0E2B2570E10C1C992EE1A
    CRC32: C6AFF0D5
     
     
Visio Pro 2016 Retail 32-bit & 64-bit Download MD5: 8951424138BB26B87F07BE7052EF396A
    SHA1: 5861FAC06C303ADE374F13BF67FEA54BD1D792B4
    CRC32: 61D70FD4
     
     
Project Pro 2016 VL 32-bit MD5: 00839D916B9434D16E5A64561C1F1F97
    SHA1: 0452FE6FEE407D73CFB677FCD4AE962560C2CE93
    CRC32: C9903805
     
     
  64-bit MD5: 08EADA3F049ECE0435877C4085934881
    SHA1: 9A83079BCA618A308841CAEC416FD2F476959AF1
    CRC32: A15E435C
     
     
Project Pro 2016 Retail 32-bit & 64-bit Download MD5: 8A749D34FCD466614F1C9F632F44F4F7
    SHA1: 608277E9CB873BC30B69FAEE3D9E69770CC53C15
    CRC32: FD5A619B
    CRC32: FD5A619B
     
Office 2019 VL & Retail Updating  
 
 
 
 
 
Key active:
 
 
Chúc các bạn cài đặt thành công.

Tin liên quan

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

 
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ XE

Hãy gọi luôn 0968.379.699 - 0926.75.88.99 để hẹn lái thử xe.

 
TƯ VẤN BÁN HÀNG

XETỐT360 cung cấp mọi thông tin cần thiết cho khách hàng.

Hotline: 0968.379.699 - 092.675.8899 (mr.Toàn)

 
CẬP NHẬT HÀNG NGÀY

Kiểm tra tại cửa hàng 79 Phạm Hùng, Hà Nội và truy cập website của XETỐT360 để cập nhật những sản phẩm tốt nhất và nguyên bản nhất.

 
Risk Warning

Risk Warning: Your capital is at risk. Leveraged products may not be suitable for everyone. Please consider our Risk Disclosure. Sản phẩm với đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, hãy cân nhắc khi dùng số tiền của bạn.

Top